1. محصولات
  2. پروفیل پنج کانال آتاتک
  3. سش درب مشکی آتاتک

سش درب مشکی آتاتک

عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۰۸ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm
فهرست