1. محصولات
  2. پروفیل پنج کانال آتاتک
  3. سش پنجره مشکی سری ۶۰ پنج کانال آتاتک

سش پنجره مشکی سری ۶۰ پنج کانال آتاتک

عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۰۸ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm
فهرست