1. محصولات
  2. Uncategorized
  3. فریم مشکی سری ۵۸ چهار کانال آتاکو

فریم مشکی سری ۵۸ چهار کانال آتاکو

عرض ۶۰ mm
ارتفاع داخلی ۴۸ mm
ارتفاع خارجی ۶۸ mm
محفظه ۵
وزن ۱۲۰۸ gr/m
ابعاد تقویت کننده ۲۵x25x25 mm
ضخامت سایر دیواره ها ۲/۳ mm
ضخامت دیواره اصلی ۲/۶ mm
فهرست