آداپتور گرد لولایی 5 کانال

پروفیل آداپتور از یک طرف با استفاده از نوار آب‌بندی به پروفیل گرد و از طرف دیگر به پروفیل فریم متصل می‌شود.

ارتفاع 22 mm
عرض 60 mm
محفظه 2
وزن 0.485 Kg/m
ابعاد گالوانیزه
ضخامت سایر دیواره‌ها
ضخامت دیواره اصلی 2 mm

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

فهرست