آداپتور گرد لولایی 6 کانال

پروفیل آداپتور از یک طرف با استفاده از نوار آب‌بندی به پروفیل گرد و از طرف دیگر به پروفیل فریم متصل می‌شود.

ارتفاع 29-34.27 mm
عرض 70 mm
محفظه 5
وزن 0.85 Kg/m
ابعاد گالوانیزه
ضخامت سایر دیواره‌ها 2.7 mm
ضخامت دیواره اصلی 3 mm

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

فهرست