پوشش میانی کشویی

از این پروفیل برای آب‌بندی فضای بین دو پروفیل بازشوی کشویی استفاده می‌شود و همچنین با پوشاندن درزهایی که در پروفیل بازشو نقشی ندارند به زیبایی و عایق کاری پنجره می‌افزاید.

ارتفاع 43 mm
عرض 43.5 mm
محفظه
وزن 0.27 Kg/m
ابعاد گالوانیزه
ضخامت سایر دیواره‌ها 1.8 mm
ضخامت دیواره اصلی 1.8 mm

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

فهرست